مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

پژوهش

 امروزه افزایش تولید اطلاعات از یك سو و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی از سوی دیگر جوامع را با معمای پیچیده‌ای روبرو ساخته است، معمایی كه بی‌توجهی به آن جامعه را با كاهش بهره‌وری در نظام تحقیقات مواجه خواهد كرد. حل این معما تنها در گرو توسعهء زیر ساخت‌های اطلاعاتی است و توسعهء این زیرساخت‌ها بدون رویكرد پژوهشی به فرآیند گردآوری، سازماندهی، تحلیل و اشاعه اطلاعات امكان‌پذیر نیست.


آرشیو
اخبار تصویری

اخبار تصویری

در این بخش می توانید آخرین اخبار مرکز آموزشی را به صورت تصویری مشاهده بفرمایید